Bokslut/årsredovisning

Att löpande ha god insikt i ditt företags ekonomi är en trygghet för dig. Våra redovisningskonsulter hjälper dig att upprätta löpande månadsbokslut och ger dig samtidigt rapporter. Så att du alltid har full kontroll.

När verksamhetsåret är slut sammanställer vi ett årsbokslut med inkluderade bokslutsbilagor. Självklart hjälper vi dig även med årsredovisning och bolagsstämmoprotokoll – upprättat enligt det regelverk som gäller för just ditt företag. Bokslutsrapport lämnas vid önskemål av våra auktoriserade redovisningskonsulter.

Inom området bokslut/årsredovisning hjälper vi dig med:
• Månadsbokslut

• Årsbokslut
• Årsredovisning och bolagsstämmoprotokoll
• Rapporter

Kontakta oss så berättar vi mer

standing_MG_6555-Miljo?