Välkommen till Admit!

Vi är 30 medarbetare i Stockholm, Sundsvall och Örebro som levererar trygghet till små och medelstora företag över hela landet som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön och skatt.

Admit tar ett helhetsansvar för ditt företags redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. Som kund har du alltid tillgång till våra erfarna medarbetare. Vi vill uppfattas som ditt företags egna, effektiva och trygga ekonomiavdelning.

RSS Nyheter från SRF

 • Stigande inflation 25 november, 2021
  Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.
  Srf konsulterna
 • Budget antagen 25 november, 2021
  Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.
  Srf konsulterna
 • Värdering av hållbarhet 24 november, 2021
  Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer som ska förbättra kvaliteten på värderingstjänster för hållbarhet.
  Srf konsulterna